Đánh giá
Đã có 20 người đánh giá
Mười năm trước, Alfa văn minh nương theo vẫn thạch rơi vào Trái Đất,

Mười năm sau, ngoại tinh khoa học kỹ thuật trở thành du hí hạch tâm, mặt hướng thế giới.

Ta Ngô Hạo là tới giết quái lên level kiếm tiền, làm sao sẽ trở thành một con chuột người người kêu đánh?

Không phải, ta có Thôn Phệ Chi Lực, hàng tỉ dã quái đều muốn trở thành thức ăn của ta.

Ngươi hỏi ta vì sao mạnh như vậy?

Không có ý tứ, tại hạ Ngô Hạo, chữ nhật thiên!Cũng kiểu vào game là quái, sau đó thôn phệ để tiến hóa. giống bộ luyện yêu sư.
Mới nhất
10 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
50
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • LienNguyet đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    11 tháng trước
  • LienNguyet đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    11 tháng trước
Converter Tông Sư
218
214109
10265

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

17 bình luận


LienNguyet 50