Mặc Thiên Ảnh, đời trước bị người hãm hại chết đi ( Cả game lẫn đời thực). Đời này trọng sinh, lấy biết trước tương lai, từng bước bá chủ trò chơi giải cứu người yêu bị nhốt trong game.
Ps: Đã test thử, main có não. Rất bá.
Mọi người có thể ủng hộ bằng cách bình chọn 10 sao.

- Nếu bạn thích truyện có thể tặng nguyệt phiếu và kim đậu.
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
337,585
Linh khí
150
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • hoainamst89 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    9 tháng trước
  • hoainamst89 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    9 tháng trước
  • hoainamst89 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    9 tháng trước
kuroemon3836 Avatar

kuroemon3836

Level: 0
Converter Học Đồ
7
1672
372185

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

21 bình luận


hoainamst89 150