Mặc Thiên Ảnh, đời trước bị người hãm hại chết đi ( Cả game lẫn đời thực). Đời này trọng sinh, lấy biết trước tương lai, từng bước bá chủ trò chơi giải cứu người yêu bị nhốt trong game.
Ps: Đã test thử, main có não. Rất bá.
Mọi người có thể ủng hộ bằng cách bình chọn 10 sao.

- Nếu bạn thích truyện có thể tặng nguyệt phiếu và kim đậu.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
220,832
Linh khí
150
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • hoainamst89 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
  • hoainamst89 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
  • hoainamst89 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
kuroemon3836 Avatar

kuroemon3836

Level: 1
Converter Học Đồ
7
1631
372185

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận


hoainamst89 150