Đánh giá
Đã có 15 người đánh giá
Chân truyền đệ tử Hợp Hoan Tông hạ sơn, tu luyện thiên hạ đệ nhất song tu công pháp.

Hắn học nghệ không thông, chỉ ưa thích luyện chế các loại xuân dược.

Chuyên trị các loại cao phú soái muốn cùng hắn tranh cướp mỹ nữ.

Sở Hàn định nghĩa:

- Ngươi nói "Truy mỹ chi đạo" khó đi. Ta một liều xuân dược liền giải quyết tất cả mọi chuyện.

Đây là câu chuyện kể về quá trình Sở Hàn tìm hiểu tính cách, thuộc tính, đặc điểm của từng loại mỹ nữ khác nhau cùng tìm kiếm dược liệu để bào chế xuân dược.

Truyện thuần yy ta viết trong thời gian căng thẳng. Ra chương không cố định, tác phong tùy hứng, đừng quá đặt nặng.
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
301,522
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Nobiteo1202 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    7 tháng trước
  • anhld001 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    8 tháng trước
Danh Tác Lão Thành
36
9690
1278342

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

31 bình luận


anhld001 5
Nobiteo1202 5