Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Long Phượng hai tộc, trời sinh Chí Tôn, thống trị ban đầu Huyền Linh giới đã thông suốt ức năm lâu.

Long Phượng bên ngoài, cửu thải Khổng Tước, Kỳ Lân, Thiên Bằng, Âm Khí Linh, Nhân Diện Tri Chu, Cửu Đầu Sư, Long Xà, Long Ngư, Quỷ Vương... Mười tám linh chiếm núi theo biển, xưng vương xưng bá.

Nhân tộc thế bé, với trong khe hẹp sinh tồn, như lâm vực sâu.

...

"Ta trời sinh nửa hồn, không thể dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, vậy thì thế nào? Dưới trướng của ta tao nhã Linh thú hội sở mở lượt Vương triều bảy nghìn ba trăm thành trì, xin trừ yêu nhân vô số, dân chúng xưng ta đại thiện nhân, ai dám nói ta không phải? Ta có được muôn đời Cửu Bảo một trong Yêu Thần Cửu Giới luyện chế phương pháp, là tương lai chúng yêu chi chủ, vạn Yêu tôn sư, ai dám coi là ta kẻ yếu? Mười tám linh? Song tâm Nhân? Long Phượng? Hay vẫn là ngươi... Nhân tộc Chí Tôn nhật nguyệt đồng thể?"
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
15,060
Linh khí
0
Điểm ái mộ
taolamaj789 Avatar

taolamaj789

Level: 0
Con Nhà Người Ta
8
568
30

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận