Hợp Thể Song Tu

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 5871 phiếu

Luyện thi, đoạt xác, thải bổ, giết người, là vì ma tu.

Chỉ vì trong lòng một điểm chấp nhất, thải bổ thiên hạ thì lại làm sao!

Thiên làm vợ ta, Địa làm thiếp ta, muôn dân làm đỉnh lô, Âm Dương đại đạo, Hợp Thể song tu!

Cổ Thiên Đình tái hiện, Thần Ma xuất thế, Loạn Cổ truyền nhân Ninh Phàm, tự Vũ giới xuất phát, sẽ bị 1 tỉ thế giới nữ tử, gọi là ác mộng!

Đạo cao một thước, Ninh cao một trượng!

. . . . .

Thiên Đạo ba vòng, tu đạo ba bước, hư, thật hai chữ, xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Bước thứ nhất, tu chân Thất Cảnh: Ích Mạch, Dung Linh, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Toái Hư.

Trích Đoạn

[email protected] 4 nguyệt phiếu

guiltycrown2110 3 nguyệt phiếu

[email protected] 2 nguyệt phiếu

hai9aa 1 nguyệt phiếu

vancodennay 1 nguyệt phiếu

[email protected] 1 nguyệt phiếu

kitekiss 1 nguyệt phiếu

[email protected] 1 nguyệt phiếu

Tieucuong 1 nguyệt phiếu

skystart 1 nguyệt phiếu

Xem hết

Chương 1091: Sát Lục phó điện

Chương 1090: Cổ mệnh khó nối tiếp. . .

Chương 1089: Chiến thiếp!

Chương 1088: Nàng Hồn Chủng

Chương 1087: Minh Thổ mịt mờ tìm không được

1 - Chương 1: Thái Cổ nhất mộng, Âm Dương Tỏa

2 - Chương 2: Lão ma thu đồ đệ

3 - Chương 3: Tiên Đế truyền thừa, Ninh Phàm

4 - Chương 4: Ngươi có thể cho ta giải độc?

5 - Chương 5: Tiên Đế cấp sát khí

6 - Chương 6: Ngọc Hoàng thảo, lấy ra cho heo

7 - Chương 7: Đạo Quả, Tiên Vân, Linh Trang?

8 - Chương 8: Tiểu Chỉ Hạc, song tu ba

9 - Chương 9: Lão ma lăng loạn

10 - Chương 10: Đạo Quả buổi đấu giá

11 - Chương 11: Dục cầm cố túng, đây là Dương

12 - Chương 12: Thiên Ly Tông, muốn chết!

13 - Chương 13: Thông gia từ bé? Kinh sợ quần

14 - Chương 14: Yêu nữ!

15 - Chương 15: Lam Mi có hối

16 - Chương 16: Ta không giết ngươi, thề không

17 - Chương 17: Thừa hoan phong tuyết, công tử

18 - Chương 18: 《 Đạp Tuyết Quyết 》, Băng

19 - Chương 19: Hắc Ma Phái truyền thống!

20 - Chương 20: Ninh công tử, đến đây đá tông!

21 - Chương 21: Thải Âm Chỉ, nữ tu ác mộng (canh

22 - Chương 22: Nguyên Anh nữ yêu, mềm giọng xin

23 - Chương 23: Thiên Ly, lòng người

24 - Chương 24: Quấn người tiểu yêu nữ! (canh

25 - Chương 25: Sơn băng địa liệt!

26 - Chương 26: Thần binh thái cổ

27 - Chương 27: Hương hỏa một kiếm

28 - Chương 28: Dung Linh trung kỳ! (canh thứ ba)

29 - Chương 29: Trảm Ly đúc lại, ánh sao chi kiếm!

30 - Chương 30: Ma tu cách làm! (canh thứ nhất)

Xem hết