Trần Thanh Vũ, một thanh niên Việt Nam xuyên qua Tu Chân Thế Giới, trong người hắn ta có một cái hố cha Hệ Thống, trong Tu Chân Thế Giới xây dựng Quang Minh Giáo Đình, tạo phúc cho sinh linh!!

Trích Đoạn

Chương 31: Không Huy nghi hoặc

Chương 30: Trái tim cường giả

Chương 29: Trấn Áp

Chương 28: Quyết đấu

Chương 27: Không Yên Thành Chủ

1 - Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới

2 - Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái

3 - Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái

4 - Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái

5 - Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái

6 - Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập

7 - Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể

8 - Chương 8: Oan hồn đột kích

9 - Chương 9: Oan hồn bị hội đồng

10 - Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế

11 - Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển

12 - Chương 12: Hắc Y đột kích

13 - Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân

14 - Chương 14: Yên bình trước cơn bão

15 - Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc

16 - Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên

17 - Chương 17: Hắc Lão Quỷ

18 - Chương 18: Thánh Thể Hiển uy

19 - Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma

20 - Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc

21 - Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch

22 - Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan

23 - Chương 23: Trúc Cơ đan

24 - Chương 24: Vũ Hy

25 - Chương 25: Cái bẫy (1)

26 - Chương 26: Cái bẫy (2)

27 - Chương 27: Không Yên Thành Chủ

28 - Chương 28: Quyết đấu

29 - Chương 29: Trấn Áp

30 - Chương 30: Trái tim cường giả

Xem hết