Trần Thanh Vũ, một thanh niên Việt Nam xuyên qua Tu Chân Thế Giới, trong người hắn ta có một cái hố cha Hệ Thống, trong Tu Chân Thế Giới xây dựng Quang Minh Giáo Đình, tạo phúc cho sinh linh!!

Trích Đoạn


Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên

Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc

Chương 14: Yên bình trước cơn bão

Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân

Chương 12: Hắc Y đột kích