Đánh giá
Đã có 32 người đánh giá

Lịch sử chân tướng vĩnh viễn là người mù sờ voi, chính trị chân tướng vĩnh viễn là không có chân tướng!

Ở tràn đầy khó bề phân biệt, thiệt giả khó phân biệt con đường làm quan đấu tranh trong, Tô Mộc đem như thế nào lợi dụng quan bảng, đi khai thác thuộc về mình một mảnh thiên địa, hoàn thành chính mình đáy lòng kia phân nho nhỏ nguyện vọng đâu? Hết thảy đều ở quan bảng...

Lão Ẩn năm 2012 dốc toàn lực chế tạo quan trường sảng văn, mời chư quân ủng hộ nhiều hơn!

Mới nhất
3 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
230,370
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

4 bình luận